Met circulair inkopen wordt afvalverwerking een verdienmodel

Van de Rotterdamse haven die CO2 en restwarmte levert aan de kassen van het Westland tot het vergisten van snoeiafval en gft om energie op te wekken: afval is tegenwoordig een grondstof die geld oplevert. Bergman Inkoop zet innovatieve integrale ketensamenwerkingen op voor een circulaire en duurzame verwerking van uw afval met oog voor social return.

Waarom Bergman Inkoop?

  • Eenduidig en overzichtelijk inkoopbeleid
  • Optimaliseren en standaardiseren contractbeheer
  • Inkoop als aanjager van social return on investment
  • Betere risicobeheersing door prestatiecontracten
  • Besparing van kosten en zicht op uitgaven

Wat wij doen: van doel tot resultaat

Inbesteding containeronderhoud en -reiniging Meerlanden

Doel
Besparing door inbesteden van het reinigen en onderhouden van de ongeveer 2.500 ondergrondse afvalcontainers waar Meerlanden voor verantwoordelijk is. Overheidsorganisatie Meerlanden is een innovatieve afvalinzamelaar en -verwerker die zich bovendien toelegt op het integraal beheer van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding.
Proces
Haalbaarheidsanalyse met betrekking tot de vraag of Heemskerk Straatreiniging, onderdeel van Meerlanden, in staat was de werkzaamheden uit te voeren. Na positief directiebesluit volgde inventarisatie van de containers en werd een interne samenwerkingsovereenkomst tussen Meerlanden en Heemskerk Straatreiniging gesloten.
Resultaat
De veranderingen op het gebied van techniek en organisatie zijn geïmplementeerd en de uitvoering startte één jaar na het directiebesluit. In vergelijking met de situatie waarin het containeronderhoud werd uitbesteed, is de uitvoering door Heemskerk Straatreiniging gunstiger op organisatorisch, technisch en bedrijfseconomisch vlak.
Inbesteding containeronderhoud en -reiniging Meerlanden

Aanbesteding bomenonderhoud Meerlanden

Doel
Optimaliseren en standaardiseren contractbeheer voor het onderhoud van de bomen in Lisse, een gemeente in het hart van de Bollenstreek met ruim 20 duizend inwoners en een oppervlakte van 16 vierkante kilometer. Overheidsorganisatie Meerlanden is een innovatieve afvalinzamelaar en -verwerker die zich bovendien toelegt op het integraal beheer van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding.
Proces
Aanbesteding via RAW-OMOP-bestek, gunning op basis van EMVI.
Resultaat
Naast het financiële aspect vormden kwaliteitsborging, een opleidingsplan voor medewerkers van Meerlanden en hergebruik van het afvalmateriaal als grondstof belangrijke gunningscriteria. De winnende inschrijving onderscheidde zich nadrukkelijk in financieel opzicht en met het opleidingsplan voor een bomenonderhoudsploeg.

Inkopen gladheidsbestrijding Meerlanden

Doel
Realiseren van een besparing bij vergelijkbaar kwaliteitsniveau voor gladheidsbestrijding en vergelijkbare werken in het RAW-OMOP-bestek in de gemeenten Aalsmeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Bloemendaal.
Proces
Inventarisering en omschrijving van alle terugkerende werkzaamheden in het RAW-OMOP-bestek, verdeeld over twaalf percelen. Gunning per perceel op basis van de laagste prijs per perceel in combinatie met verificatiebespreking met winnende inschrijvers.
Resultaat
In de verificatiebesprekingen zijn eventuele onduidelijkheden opgehelderd en zijn de inhoud, implementatie en uitvoering van de vijfjarige raamovereenkomst vastgesteld. Meerlanden verzorgt de gladheidsbestrijding in enkele percelen zelf. De behaalde besparing is tweemaal zo groot als initieel was beoogd.
Inkopen gladheidsbestrijding Meerlanden

Benieuwd wat Bergman Inkoop voor uw organisatie kan doen?
Bel 06-22 244 064 of mail naar info@bergmaninkoop.nl