onderwijsinstellingen

Inzicht in uitgaven en lagere kosten door centraal inkopen


Centraal inkopen van energie, schoonmaak, multifunctionals en andere benodigdheden binnen het onderwijs geeft inzicht in uitgaven en leidt tot lagere kosten. Bovendien worden afzonderlijke schoollocaties niet langer met inkooptaken belast. Bergman Inkoop optimaliseert en standaardiseert uw inkoopcontracten, maakt gebruik van aanwezige kennis op de schoollocaties en creëert draagvlak voor een gecentraliseerde aanpak.

Waarom Bergman Inkoop?

  • Eenduidig en overzichtelijk inkoopbeleid
  • Optimaliseren en standaardiseren contractbeheer
  • Inkoop als aanjager van social return on investment
  • Betere risicobeheersing door prestatiecontracten
  • Besparing van kosten en zicht op uitgaven

Wat wij doen: van doel tot resultaat

Aanbesteding multifunctionals OBODB

Doel
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) wilde een nieuw contract voor het laten plaatsen en exploiteren van repromachines voor de 11 openbare basisscholen met 17 vestigingen die onder de stichting vallen: moderne, duurzame, op de eisen en wensen van de stichting afgestemde machines, tegen zo laag mogelijke integrale kosten.
Proces
Marktconsultatie om te beoordelen of er Europees aanbesteed diende te worden en of een besparing ten opzichte van het huidige contract haalbaar is. Hierna gunning op basis van EMVI.
Resultaat
Op ons voorstel is een overkoepelende werkgroep ingesteld die binnen de vestigingen de eisen en wensen verzamelde en de communicatie coördineerde, wat zorgde voor het benodigde draagvlak binnen de organisatie. De scholen hadden bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor extra mogelijkheden of upgrades. De opdrachtgever blijkt dermate enthousiast over deze werkwijze, dat Bergman Inkoop ook de aankomende aanbesteding voor multifunctionals mag verzorgen.
Aanbesteding multifunctionals OBODB

Inkoop energielevering OBODB

Doel
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB), waaronder 11 openbare basisscholen met 17 vestigingen vallen, heeft Bergman Inkoop inmiddels voor de derde maal gevraagd te begeleiden bij de inkoop van energielevering. Iedere keer voor een periode van drie jaar, met nadruk op besparing van kosten.
Proces
Inventarisatie energiebehoefte, vaststellen eisen, selectie- en gunningscriteria. Op basis hiervan aanvraag offerte aan vijf of zes gerenommeerde energieleveranciers. De opdracht wordt gegund aan de gunstigste aanbieder.
Resultaat
Inkoop energielevering voor een voordelig tarief. Wanneer de twee beste inschrijvingen in dit opzicht weinig van elkaar verschilden, is bovendien gekeken naar duurzaamheid (groene stroom en CO2-compensatie) en of er sprake is van een boete wanneer energieafname niet binnen de overeengekomen bandbreedte valt.

Benieuwd wat Bergman Inkoop voor uw organisatie kan doen?
Bel 06-22 244 064 of mail naar info@bergmaninkoop.nl