Inkopen met oog voor social return on investment


Integrale ketensamenwerking, inbesteding en circulair inkopen leiden tot innovatieve oplossingen en brengen ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen binnen handbereik. Bergman Inkoop helpt uw gemeente met het opzetten van een inkoopbeleid voor de participatiesamenleving en de circulaire economie. Helder, transparant en met borging van integriteit.

Waarom Bergman Inkoop?

  • Eenduidig en overzichtelijk inkoopbeleid
  • Optimaliseren en standaardiseren contractbeheer
  • Inkoop als aanjager van social return on investment
  • Betere risicobeheersing door prestatiecontracten
  • Besparing van kosten en zicht op uitgaven

Wat wij doen: van doel tot resultaat

Inkopen strandreiniging gemeente Noordwijk

Doel
Europese aanbesteding voor de reiniging van 13 kilometer drukbezocht strand van de populaire badplaats Noordwijk aan Zee.
Proces
Gunning op basis van EMVI met kwaliteit en duurzaamheid als belangrijke criteria, in combinatie met een verificatiebespreking. Bergman Inkoop heeft het gehele strand geïnventariseerd en de werkzaamheden in kaart gebracht, inclusief afvalbakken, opgangen en veegwerkzaamheden.
Resultaat
In de verificatiebesprekingen zijn eventuele onduidelijkheden opgehelderd en zijn de inhoud, implementatie en uitvoering vastgesteld. Het aanbestedingstraject heeft conform de hiervoor geldende regels geleid tot een doelmatige overeenkomst met een geschikte aannemer.
Inkopen strandreiniging gemeente Noordwijk

Inkopen schoonmaak gemeente Teylingen

Doel
Enkelvoudige onderhandse aanbesteding voor schoonmaak van het bestuurscentrum met 80 werkplekken en het gemeentehuis met 120 werkplekken van de gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond).
Proces
Een-op-een gunning met duurzaamheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke criteria, in combinatie met een verificatiebespreking.
Resultaat
Het aanbestedingstraject heeft op rechtmatige wijze geleid tot een doelmatige overeenkomst waarbij de MareGroep de opdracht gegund heeft gekregen. De MareGroep geeft in de regio Duin- en Bollenstreek vorm en inhoud aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Vanwege het aansturen van deze specifieke doelgroep is gekozen voor schoonmaak tijdens kantooruren. Bergman Inkoop zag erop toe dat dit binnen de organisatie van de opdrachtgever adequaat werd gecommuniceerd.

Benieuwd wat Bergman Inkoop voor uw organisatie kan doen?
Bel 06-22 244 064 of mail naar info@bergmaninkoop.nl