woningcorporaties

Niet alleen uw organisatie profiteert, uw huurders ook


Bergman Inkoop standaardiseert en optimaliseert het contractbeheer van uw organisatie voor meer grip op de prestaties van uw leveranciers. Uw huurders profiteren van een aanmerkelijk betere service, vaak tegen aanzienlijk lagere kosten voor uw organisatie. Bovendien is het mogelijk om met slim inkoopbeleid een flinke bijdrage te leveren aan uw duurzaamheidsambities.

Waarom Bergman Inkoop?

  • Eenduidig en overzichtelijk inkoopbeleid
  • Optimaliseren en standaardiseren contractbeheer
  • Inkoop als aanjager van social return on investment
  • Betere risicobeheersing door prestatiecontracten
  • Besparing van kosten en zicht op uitgaven

Wat wij doen: van doel tot resultaat

Inkopen cv-onderhoud voor woningcorporatie Dunavie

Doel
Optimaliseren en standaardiseren contractbeheer voor onderhoud van 6.500 cv-installaties voor woningcorporatie Dunavie uit de gemeente Katwijk.
Proces
Gunning op basis van EMVI, met procesoptimalisatie en verbetering van de informatievoorziening aan de huurders als belangrijke aspecten.
Resultaat
Prestatieovereenkomst met de twee best scorende partijen. De onderhoudspartijen evalueren en verbeteren regelmatig zowel de prestaties van de cv-installaties als die van de eigen organisatie. Dit verschaft Dunavie niet alleen informatie over de status van storingen, maar ook over het behalen van de overeengekomen responsetijden, maximale storingsgraad en telefonische bereikbaarheid.
Inkopen cv-onderhoud voor woningcorporatie Dunavie

Aanbesteding liftonderhoud voor woningcorporatie Dunavie

Doel
Opstellen en aanbesteden van een eenduidig onderhoudscontract voor de ongeveer 80 liften die woningcorporatie Dunavie uit de gemeente Katwijk in beheer heeft.
Proces
Huidige onderhoudsfirma’s samen met twee bekende partijen uitgenodigd voor aanbestedingstraject in samenwerking met technisch adviesbureau, gunning op basis van EMVI.
Resultaat
Vijfjarige prestatieovereenkomst met de twee best scorende partijen. Gekozen voor een prestatiecontract zodat Dunavie voldoende invloed op de dienstverlening heeft. De keuze voor twee partijen vermindert het risico bij slecht presteren.

Inkoop groenonderhoud gezamenlijke tuinen voor woningcorporatie Dunavie

Doel
Inkopen van groenonderhoud voor de gezamenlijke tuinen van de panden van Katwijkse woningcorporatie Dunavie, met een hoger serviceniveau en tegen aantrekkelijke kosten.
Proces
Inventarisatie van het werk, vaststellen gewenste situatie op basis van RAW-bestek en prestatienorm in samenwerking met gespecialiseerd adviesbureau, gunning op basis van EMVI. Stichting Huurdersbelangen is bij het traject betrokken om de belangen van huurders te borgen.
Resultaat
Het werk is, opgedeeld in twee percelen, gegund aan de twee best scorende partijen voor een periode van vijf jaar. Ieder kwartaal worden de prestaties gemonitord via een managementrapportage en wordt de beeldkwaliteit gemeten conform CROW. Het werk wordt uitgevoerd naar volle tevredenheid van zowel opdrachtgever als huurders.
Inkoop groenonderhoud gezamenlijke tuinen voor woningcorporatie Dunavie

Benieuwd wat Bergman Inkoop voor uw organisatie kan doen?
Bel 06-22 244 064 of mail naar info@bergmaninkoop.nl